Skip to content

AR-GE

Sürekli gelişme ve iyileştirme prensibiyle 2005 yılında yola çıkan Invitro Fidan, doku kültürü çalışmalarında sterilizasyon aşamasından serada aklimatizasyon aşamasına kadar gerçekleşen süreçte olası teknik problemlerin çözümü için bilgi birikimi ve deneyime sahiptir. Bitki biyoteknolojisi alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek sektörde kamu ve özel sektör paydaşları ile arge projeleri yürütmüştür. Gerçekleştirdiği Arge çalışmaları sonucunda ‘Biyoreaktör Besleme Tankı’ isimli faydalı model ile ‘Tam otomasyonlu Bitki BiyoreaktörSistemi’ isimli patenti tescil ettirmiştir. 

Invitro Fidan sektörde müşterilerimizin isteği doğrultusunda trend çeşitlerin üretim süreçlerinde kaliteli ürün ve verimliliği hedef almaktadır. Arge birimi tarafından yapılan çalışmalar ile üretime sağlanan sağlıklı ve kaliteli bitki, seradaki nihai ürünün kalitesini garanti etmektedir.

Sert çekirdekli meyve anaçları dışında yeni türlerin in vitro üretimi konusunda protokollerin geliştirilmesi ve üretimde kullanılabilir hale gelmesini sağlayarak pazarın taleplerini karşılama konusunda ve sektördeki değişimleri takip ederek in vitro mikroçoğaltım konusundaki çalışmalara devam etmektedir.