Skip to content

İZLENEBİLİRLİK

İnvitro Fidan ismine doğru standart homojen bir üretim ile müşterilerine doğru ve kaliteli ürün garantisi vermektedir. Bitkilerin laboratuvara girişinden seradan satışına kadar olan tüm prosesler ERP tabanlı bir yazılım ile takip edilmekte ve bu sayede ürünlerin izlenebilirliği sağlanmaktadır. Barkod sistemi ile çeşitlerin ve klonların karışması önlenmekte ve ayrı ayrı takibi yapılabilmektedir. Üretimin tüm evrelerinde kayıtlar tutulmakta ve bilgilere gerçek zamanlı olarak ulaşılmaktadır.