Skip to content

Kalite Politikamız

 • Üretim başta olmak üzere tüm proseslerde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, müşteri geri bildirimlerini etkin şekilde yöneten güvenilir bir firma olmak,
 • İçinde yer aldığımız toplum ve çevreye saygılı, duyarlı ve örnek bir kuruluş olmak,
 • Politikamız doğrultusunda çalışanlarımıza uygun çalışma ortamı sağlamak, daha yetkin bireyler haline gelmeleri için sürekli öğrenme ve gelişmeyi desteklemek, ekip çalışmasına verdiğimiz önem ile kalite seviyemizi sürekli yükseltmek,
 • Tüm çalışanlarımızda kalite bilincinin oluşmasını sağlamak,
 • Sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip edip bünyemize katmak ve ürün kalitesini sürekli yükseltmek,
 • Tedarikçilerle güvene dayalı sağlıklı bir iletişim kurmak ve tedarikçi ağımızı genişletmek,
 • Üretimin tüm aşamalarında izlenebilirliği sağlamak,
 • Tüm yasal zorunluluklara, sözleşme şartlarına, ulusal ve uluslararası otorite düzenlemelerine uymak ve uygulanabilir şartları yerine getirmek,
 • İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyet, aidiyet ve bağlılık duygularını geliştirmek,
 • Ar-Ge merkezinde yürütülecek çalışmalar ile üretim sürecine katkı sağlayacak sonuçlar elde etmek,
 • Zaman kaybına neden olan unsurların önüne geçip zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getiren bir kalite yönetim sistemi oluşturmak,
 • Ürün ve proseslerimizde, enerji verimliliği, çevre, iş ve işçi sağlığı güvenliği açısından risk değerlendirmesi yaparak; ürüne, çevreye ve çalışanımıza olan olası etkileri önceden tespit etmek, riskleri ortadan kaldıracak veya en düşük seviyeye indirecek çalışmalar yapmak,
 • Tüm proseslerin işleyişinde sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi hedef almak,
 • Tüm süreçleri ölçülebilir hedefler ile desteklemek ve öz değerlendirme süreci ile gözden geçirerek performansı geliştirecek faaliyetleri belirlemek,
 • Müşterilerimize hastalık ve virüsten ari, ismine doğru, aynı özellikte ve sertifikalı ürünler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamayı taahhüt ederiz.

Tüm çalışanlarımız tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda işlemlerimizi ve tesisimizi sürekli geliştirmek politika olarak benimsenmiştir. Kalite politikasının ilgili tarafların erişimine uygun olarak açık olması sağlanmıştır.

Invitro Fidan ile hastalıklardan ari, genetik olarak stabil ve verimli ürünlerle iyi tarımın geleceğinde siz de yer alın!

0
Kapalı Alan
0 milyon
Sezonluk Bitki Kapasitesi