OHF333 Armut Anacı

Kategori:

OHF333 Armut Anacı Nedir?

Oldhome x Farmigdale armut çeşitlerinin klonal seleksiyonu sonucu oluşan yarı bodur armut anacı OHF333, çeşitli toprak koşullarına karşı kolayca adapte olabilir. Öne çıkan özellikleri nedeniyle günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanan armut anaçlarından biri olan OHF333 armut klon anaçları arasında kaliteli türler arasında yer alır. OHF333 şeftali anacı uygun iklim ve toprak yapısının sağlandığı bölgelerde tercih edilirse oldukça olumlu geri dönüşler sağlamaktadır.  Ağır topraklara kısmen dayanıklı olup, kireç oranının yüksek olduğu topraklarda kullanımı önerilmeyen armut anacı OHF333, kireçli topraklarda kullanıma önerilmez.

Üzerindeki çeşidin verimine oldukça olumlu yönde etki ederken, ayva kökenli anaçlara göre erken meyveye yatmada pek etkili olmaz.

OHF333 Armut Anacı Özellikleri Nelerdir?

  • Armut klon anaçlarından OHF333, Oldhome x Farmigdale armut çeşitlerinin klonal seleksiyonu ile meydana gelmektedir.
  • Yarı bodur gelişim gösteren bir armut anacıdır.
  • Üstüne aşılanan çeşidi erkenciliğe sevk ederek, meyve yatırımında iyi sonuçlar vermektedir.
  • Üzerine aşılanan çeşit üzerine olumlu yönde etki yapar ve aşı uyuşması iyidir.
  • Dikimden sonra destek sistemine ihtiyaç duymaz.
  • Ağır bünyeli topraklara ve taban suyuna dayanımı azdır.
  • Son olarak, hassas bir klon anaç olması sebebiyle budaması ve bakımında özen gösterilmesi gereken bir çeşittir.

OHF333 Armut Anacı Ağaç Taç Hacmi Nedir?

Orta derinlikte bir kök sistemine sahip olan OHF333 armut anacının taç hacmi klasik anaçlara kıyasla farklılık göstermektedir. Standart armut çöğür anacının %55-60’ı arasında ağaç taç hacmi oluşturan armut anacı OHF333, meyve kalitesi ve büyüklüğü açısından yüksek verimi ile öne çıkar.

OHF333 Armut Anacında Toprak ve İklim Şartları Nelerdir?

OHF333 armut anacı ağır topraklara kısmen dayanıklı olup, kireç oranının yüksek olduğu topraklarda kullanıma önerilmemektedir. Ağır ve su tutan topraklarda kullanıma önerilmeyen armut anacı OHF333, ateş yanıklığına karşı dayanıklılık gösterir ve geriye doğru ölüme ise kısmen dayanıklıdır. Kireçli ve yüksek pH’lı toprak koşullarına dayanımı az olan OHF333, bitki virüs hastalıklarına karşı da hassastır.

OHF333 Armut Anacının Bakımı Nasıl Yapılır?

OHF333 armut anacı dikimden sonra herhangi bir destek sistemine ihtiyaç duymaması yönünden oldukça avantajlıdır. Orta derinlikte bir kök sistemi oluşturmasına rağmen, bu sistem oldukça kuvvetlidir ve zemine iyi tutunur.

Aşılama sonrasında OHF333 armut anacı üzerinde yer alan türlerin, özellikle ilk yıllarda dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Yumuşak zeminli ve rüzgarlı bölgelerde ilk birkaç yıl esnetme işlemi yapılabilir. Orta kuvvetli ve hızlı bir gelişime sahip olan OHF333 armut anacının belirli aralıklarla dikilmesi önerilir. OHF333 armut anacının dikim aralıkları 3,5×2 m veya 4×2,5 m şeklinde ayarlanabilir.

OHF333 Armut Anacının Aşılama Yöntemleri Nelerdir?

Nematodlara ve bitki virüs hastalıklarına karşı hassas olan OHF333 armut anacı, armut çeşitleri ile aşı uyuşması idealdir ve verim yönünden üzerindeki çeşidi olumlu yönde etkiler.

Ancak aşılama sürecinden yüksek ve kaliteli verim alabilmek adına doğru dönemde ve doğru aşılama yöntemleri ile aşılama sürecinin yürütülmesi gerekir. Buna ek olarak aşılama işlemi yapılırken anacın ve fidenin zarar görmemesi adına özellikle dikkat edilmelidir.